CV Dorota Zienkiewicz - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

CV Dorota Zienkiewicz

Publikacje
Dorota Zienkiewicz ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1992. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 1992-1994 odbywała aplikację sędziowską i w dniach 1,2 i 21 września 1994r. przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zdawała egzamin sędziowski.
Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej zdała uzupełniający egzamin radcowski. W roku 1999 obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w roku 2014 . W roku 2010r. ukończyła studia podyplomowe z Ekonomii i Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2010r. przez okres dwóch kadencji była członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2010r..
Dorota Zienkiewicz jest:
-       współautorem podręcznika z logiki,
-       współautorem ćwiczeń z logiki,
-       redaktorem i współautorem komentarza do prawa upadłościowego,
-       autorem czynności sądowych w sprawach upadłościowych,
-       autorem dowodów kryminalistycznych w postępowaniu cywilnym,
-       a nadto opublikowała kilkadziesiąt artykułów i uczestniczyła w wielu sympozjach naukowych poświęconych współczesnej przestępczości, logice dowodzenia sądowego oraz zagadnieniom badania pisma.
® 2020 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści