CV Sylwia Lawrientjew - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

CV Sylwia Lawrientjew

Publikacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W roku 2010 uzyskała tytuł magistra prawa broniąc napisaną pod kierunkiem Prof. Tadeusza Widły pracę magisterską:

„Znamiona grafizmu osób dotkniętych chorobą Parkinsona”. Praca ta uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

w ramach XII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii – prace magisterskie.

W roku 2010 rozpoczęła studia doktoranckie na WPiA UŚ w Katowicach. W roku 2012 ukończyła Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego. W 2011 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta

w Katedrze Kryminalistyki UŚ w Katowicach. Ukończyła aplikację adwokacką (Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach).
® 2020 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści