Dr Joanna Koczur - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Dr Joanna Koczur

Publikacje
  1. Wiedza adwokatów w zakresie techniki oraz taktyki przesłuchania świadków oraz podejrzanych (oskarżonych) w procesie karnym – w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej [w:] „Kryminalistyka – jedność nauki       i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości”,  Warszawa 2016, ISBN 978 – 83 – 7687 – 334 - 7, s. 127 – 139.
  2. Wpływ wybranych cech świadków oraz kontekstu zapamiętywania na swobodną relację      o  zdarzeniu – doniesienie z badań empirycznych [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Warszawa 2016, t. XX, ISSN 1643 – 2207, s. 145 – 156 (we współautorstwie z M. Leśniak).
  3. Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej [w:]  „Palestra” 2016, nr 10, ISSN 0031 – 0344, s. 50 – 57.
  4. Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Warszawa 2016, t. XX, ISSN 1643 – 2207, s. 33 – 43 (we współautorstwie z M. Chowaniec, M. Leśniak, S. Pytlik).
  5. Accuracy of concealed information test (CIT) using for polygraph examination [w:] „Criminalistics and Forensic Expertology”, n. 12, 2016, Litwa, Wilno, Lietouvos tesimo ekspertizes centras, ISBN 978-9986-555-43-8, ISBN 978-83-926115-4-7, s. 470 – 482 (we współautorstwie z M. Chowaniec, M. Leśniak, S. Pytlik).
  6. Z problematyki intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma  (artykuł przyjęty do druku).  

® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego