Pytania na egzamin magisterski z Kryminalistyki - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Pytania na egzamin magisterski z Kryminalistyki

Dydaktyka > Kryminalistyka
Tematyka egzaminu magisterskiego z kryminalistyki:
1. Analiza kryminalna.
2. Badania identyfikacyjne broni palnej.
3. Badania identyfikacyjne maszynopisów i wydruków.
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze.
5. Dokument w polskim prawie karnym.
6. Kształtowanie nawyku pisarskiego.
7. Badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów.
8. Ekspertyza fizykochemiczna.
9. Ekspertyza poligraficzna (wariograficzna).
10. Ekspertyza cheiloskopijna.
11. Ekspertyza hemogenetyczna (DNA).
12. Eksperyment kryminalistyczny (rzeczoznawczy i procesowy)
13. Kryminalistyczne registratury.
14. Konfrontacja.
15. Kształtowanie nawyku pisarskiego.
16. Modus operandi.
17. Osmologia.
18. Odontoskopia kryminalistyczna.
19. Oględziny zwłok. Ekshumacja.
20. Okazanie osoby i rzeczy.
21. Antropometria. Odtwarzanie wyglądu na podstawie zeznań/wyjaśnień.
22. Poszukiwania, zatrzymanie.
23. Pościg, zasadzka, pułapka.
24. Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego/instytutu.
25. Przesłuchanie.
26. Przeszukanie.
27. Śledcze badanie miejsca zdarzenia.
28. Wersja śledcza.
29. Założenia i zasady identyfikacji daktyloskopijnej.
30. Założenia i zasady identyfikacji mechanoskopijnej.
® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego