Wybrane tematy prac doktorskich - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Wybrane tematy prac doktorskich

Dydaktyka > Studia doktoranckie
  1. Joanna Koczur: Czynniki wpływające na wypowiedzi świadków szczerych - aspekty kryminalistyczne. The impact of the factors on sincere witnesses testimony – criminalistics aspects. (2017)
  2. Grzegorz Ocieczek: Weryfikacja zeznań składanych przez polskich świadków koronnych. (2015)
  3. Paweł Opitek: Skimming - aspekty kryminalistyczne Skimming -forenise aspects. (2017)
  4. Aleksandra Sojka: Portret pamięciowy - tworzenie i wykorzystanie. (2017)
  5. Tomasz Szerszeń:  Pismo osób dotkniętych achizofrenią - aspekty kryminalistyczne.         
® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego