Wykaz proponowanej literatury - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz proponowanej literatury

Dydaktyka > Kryminalistyka
 1. (red.: Goc M., Moszczyński J.), Ślady kryminalistyczne Diffin, Warszawa 2007.
 2. Hanausek T.: Zarys taktyki kryminalistycznej, DW „ABC”, Warszawa 1994.
 3. (Kasprzak J.,  Młodziejowski B. red.) Kryminalistyka , Diffin, Warszawa 2006.
 4. Konieczny J., Widacki J., Widła T.: Kryminalistyka , C.H. Beck, Warszawa 2008.
 5. Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L: Kryminalistyka, Wyd. UMK, Toruń 2005
 6. Pikulski S.: Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Temida 2, Białystok 1977.
 7. Taracha A.: Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 8. Wójcikiewicz J. (red): Ekspertyza sądowa , „Zakamycze”, Kraków 2002.

Literatura dodatkowa
 1. Branicki W., Kupiec T., Wolańska-Nowak P.: Badania DNA dla celów sądowych, Wyd. IES, Kraków 2008.
 2. Chemia sądowa (red.: P. Kościelniak, W. Piekoszewski), Wyd. IES, Kraków 2002.
 3. Głowacki R., Łojek K.: Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych, Wyd. WSPol., Szczytno 2006.
 4. Grzeszyk C.: Daktyloskopia, PWN, Warszawa 1992.
 5. Hanausek T.: Model procesu wykrywania sprawcy przestępstwa, SKKiP, n.1, 1974.
 6. Horoszowski P.: Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959.
 7. Jaegerman: Opiniowanie sądowo-lekarskie, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1991.
 8. Juszka K.: Wersja kryminalistyczna, „Zakamycze”, Kraków 1998.
 9. Karwowski T.: Badania przerobionych dokumentów, PWN, Warszawa 1977.
 10. Kegel Z.: Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, „Ossolineum”, 1973.
 11. Kołecki H.: Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Wyd. Poznańskie, Poznań 2002.
 12. Moszczyński J.: Daktyloskopia, Wyd. CLKKGP, Warszawa 1997.
 13. Pawłowski R.: Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych, Wyd. IES, Kraków 1997.
 14. Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów (red.: Z. Kegel), Wyd. UWr., Wrocław 2002
 15. Ruszkowski Z.: Fizykochemia kryminalistyczna, Wyd. CLKKGP, Warszawa 1993.
 16. Rybarczyk S.: Eksperyment jako dowód w procesie karnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1973.
 17. Technika kryminalistyczna (red.: W. Kędzierski), Wyd. WSPol. Szczytno 1994-1995.
 18. Thorwald J.: Stulecie detektywów, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
 19. Thorwald J.: Godzina detektywów, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
 20. Uniszewski Z.: Przeszukanie, „Neriton”, Warszawa 2000.
 21. Waltoś S.: Tajny agent policji, PiP, n. 11-12, 1993.
 22. Widła T. Ocena dowodu z opinii biegłego, Wyd. UŚ, Katowice 1992.
 23. Włodarczyk R.: Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich, Wyd. WSPol., Szczytno 2007.
 24. Wybrane zagadnienia kryminalistycznych działań policji (Red.: M. Goetel), Wyd. WSPol, Szczytno, 1996.n
® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego