Zakres materiału - Katedra Kryminalistyki WPiA US w Katowicach

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres materiału

Dydaktyka > Kryminalistyka
Technika kryminalistyczna:
1. Somatometria kryminalistyczna. Cheiloskopia. Odontologia kryminalistyczna.
2. Identyfikacyjne badania daktyloskopijne.
3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych.
4. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów narzędzi. Identyfikacyjne badania mechanoskopijne.
5. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii stóp i pojazdów. Identyfikacyjne badania traseologiczne.
6. Balistyka sądowa.
7. Badania fizykochemiczne.
8. Badania identyfikacyjne śladów biologicznych.
9. Hemogenetyka sądowa.
10. Fonoskopia.
11. Osmologia..
12. Badania identyfikacyjne pisma ręcznego i podpisów.
13. Techniczne badania dokumentów (ujawnianie śladów przerabiania etc.)
14. Badania identyfikacyjne maszynopisów, wydruków i pieczęci.
15. Fotografia kryminalistyczna.

Taktyka kryminalistyczna:
1. Śledcze badanie miejsca zdarzenia.
2. Szczególne postacie oględzin (miejsca pożaru, w śledztwie powybuchowym etc.).
3. Przeszukanie.
4. Powoływanie biegłych.
5. Ocena dowodu z opinii biegłego.
6. Eksperyment kryminalistyczny, wizja lokalna.
7. Wersja śledcza
8. Modus operandi.
9. Pościg, poszukiwanie zaginionych.
10. Zatrzymanie, zasadzka i pułapka.
11. Przesyłka kontrolowana, zakup kontrolowany.
12. Wprowadzenie do problematyki czynności operacyjno-wykrywczych (m.in.inwigilacja, obserwacja, podsłuch i podgląd, registratury informacyjno-rozpoznawcze.etc.).
13. Rozpracowanie operacyjne; kombinacja operacyjna.
14. Poufne źródła informacji.
15. Analiza kryminalna.
® 2017 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katedra Kryminalistyki
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego